ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AC > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/AC

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/AC - IS/STAG

Základní
Denní tisk a média (vždy s ohledem na policy materiál či studii proveditelnosti, která je zpracovávána)
Mezinárodní databáze, např. databáze SIPRI, Fraser Institute, Freedom House apod.
Mezinárodní ekonomické databáze (British Petrol apod.)
Portály státní správy a samosprávy jednotlivých zemích
Portály vládních úřadů jednotlivých zemí
Zprávy nevládních organizací
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další literatura a zdroje budou zadány v průběhu semestru a zaslány studentům na emaily, případně rozdány na hodině.

Poslední změna: 24.08.2012
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.