ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > AC > O předmětu