ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > BYR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/BYR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz se soustředí na klíčový problém sociálních věd - analýzu mocenských vztahů, a to s pomocí různých přístupů ke státu jako jednomu z klíčových objektů zájmu (nejenom) politických věd a mezinárodních vztahů a zároveň rozhodujícímu institucionálnímu komplexu strukturujícímu život současných společností. V rámci kurzu budeme postupně shromážďovat a v seminárních diskusích kriticky konfrontovat analytické nástroje, které otestujeme při rozboru praktického každodenního fungování formálních i neformálních byrokracií v postkomunistické zemi na různých úrovních. Kurz naváže na základy vybudované v rámci předešlého studia (liberální a esencialistické teorie státu) a soustředí se na čtyři základní kategorie přístupů, možnosti jejich kritiky a uplatnění při řešení partikulárních výzkumných problémů (největší důraz přitom bude položen na klasickou sociální teorii a hledání možností kritické syntézy):

  1. marxistický, zaměřený na analýzu státu v kontextu aktuální konfigurace výrobních vztahů;
  1. weberovský, zaměřený na analýzu státu jako autonomního zdroje moci se specifickou organizační logikou a na jeho interakci s jinými společenskými zdroji moci;
  1. geneticky strukturalistický, zaměřený na analýzu byrokratického pole jako centra, nástroje a arény boje o monopolizaci různých druhů kapitálu
  1. poststrukturalistický, zaměřený na praktiky a diskurzy umožňující re/produkci a vyjednávání mocenských hierarchií a státu jako kulturního artefaktu.

Tyto přístupy budou prezentovány v rámci přednášek i povinných textů a aplikované na vybraných historických a současných případech. Kurz má relativně vysoké požadavky na systematickou a průběžnou práci s literaturou a schopnost kritické diskuse na relevantní témata. Jednou z podmínek jeho absolvování je vytvoření teoreticky ukotveného a empiricky informovaného analytického textu z oblasti analýzy mocenských vztahů.

Výklad bude probíhat v jazyce slovenském s občasnými výpady k češtině.

Poslední změna: 29.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/BYR, Stát a byrokracie
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 6 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Nebyla nalezena vazba učitele na telefonní seznam, data (místnost, telefony) nemusí být k dispozici.
Pro nastavený login nebyl nalezen žádný vyučující!
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Obrázek (C008) Nápověda