ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > BYR > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/BYR

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.
Poslední změna: 27.06.2012