ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > BYR > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/BYR

Text (C021) Help

Kurz se soustředí na klíčový problém sociálních věd - analýzu mocenských vztahů, a to s pomocí různých přístupů ke státu jako jednomu z klíčových objektů zájmu (nejenom) politických věd a mezinárodních vztahů a zároveň rozhodujícímu institucionálnímu komplexu strukturujícímu život současných společností. V rámci kurzu budeme postupně shromážďovat a v seminárních diskusích kriticky konfrontovat analytické nástroje, které otestujeme při rozboru praktického každodenního fungování formálních i neformálních byrokracií v postkomunistické zemi na různých úrovních. Kurz naváže na základy vybudované v rámci předešlého studia (liberální a esencialistické teorie státu) a soustředí se na čtyři základní kategorie přístupů, možnosti jejich kritiky a uplatnění při řešení partikulárních výzkumných problémů (největší důraz přitom bude položen na klasickou sociální teorii a hledání možností kritické syntézy):

  1. marxistický, zaměřený na analýzu státu v kontextu aktuální konfigurace výrobních vztahů;
  1. weberovský, zaměřený na analýzu státu jako autonomního zdroje moci se specifickou organizační logikou a na jeho interakci s jinými společenskými zdroji moci;
  1. geneticky strukturalistický, zaměřený na analýzu byrokratického pole jako centra, nástroje a arény boje o monopolizaci různých druhů kapitálu
  1. poststrukturalistický, zaměřený na praktiky a diskurzy umožňující re/produkci a vyjednávání mocenských hierarchií a státu jako kulturního artefaktu.

Tyto přístupy budou prezentovány v rámci přednášek i povinných textů a aplikované na vybraných historických a současných případech. Kurz má relativně vysoké požadavky na systematickou a průběžnou práci s literaturou a schopnost kritické diskuse na relevantní témata. Jednou z podmínek jeho absolvování je vytvoření teoreticky ukotveného a empiricky informovaného analytického textu z oblasti analýzy mocenských vztahů.

Výklad bude probíhat v jazyce slovenském s občasnými výpady k češtině.

Last updated: 29.09.2015
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/BYR, State and Bureaucracy
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 3 [Hours/Week]
Completion Exam, 6 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Teacher info (C016) Help
No lecturer link to Phone Book found. Data (room, ph.number) may not be available.
For login set no lecturer found!
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]
Image (C008) Help