ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > CRMP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/CRMP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Předmět je věnován problematice začlenění, postavení a aktivit Československa, resp. České republiky v mezinárodní politice a jeho obecným cílem je seznámit studenty s hlavními vývojovými fázemi v mezinárodních vztazích 20. století s ohledem na postavení a aktivity československé, resp. české politiky.

Poslední změna: 06.08.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/CRMP, ČSR a ČR v mezinárodní politice
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/CRMP - IS/STAG

Předmět je věnován problematice začlenění, postavení a aktivit Československa, resp. České republiky v mezinárodní politice a jeho obecným cílem je seznámit studenty s hlavními vývojovými fázemi v mezinárodních vztazích 20. století s ohledem na postavení a aktivity československé, resp. české politiky. Historicky orientované přednášky v první polovině kurzu se soustřeďují na otázky vlivu mezinárodní politiky na vznik a podobu první Československé republiky, limity její samostatnosti a charakter její zahraniční politiky, krizi československé státnosti ve vazbě na mezinárodně-politické události druhé poloviny 30. let a druhé světové války, reetablování Československa v letech 1940-1945 a začlenění poválečného Československa do konceptu bipolárního světa. Ve druhé části kurzu bude analyzováno postavení samostatné České republiky v mezinárodní politice ve vazbě na dílčí segmenty zahraniční politiky - zahraničně-politické doktríny a strategie, diplomatické a rozvojové aktivity, vývoj vztahů s mocnostmi, sousedy a dalšími aktéry mezinárodních vztahů, začlenění a aktivity v mezinárodních organizacích apod.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]