ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > CRMP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/CRMP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/CRMP - IS/STAG

Základní
Cabada, Ladislav; Waisová, Šárka, Czechoslovakia and Czech Republic in world politics , Plzeň : Aleš Čeněk 2006
Klimek, A.; Kubů, E., Československá zahraniční politika 1918-1938. kapitoly z dějin mezinárodních vztahů , Praha : Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1995
Doporučená
Prokš, Petr, Československo a Západ 1945 - 1948 : vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a Francií v letech 1945 - 1948 , Praha : ISV nakladatelství 2001
Dejmek, Jindřich, Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992) : vybrané kapitoly z dějin československé zahraniční politiky , Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku 2002
Olivová, Věra, Československo v rozrušené Evropě , Praha : Melantrich 1968
Krejčí, Oskar, Český národní zájem a geopolitika , Praha : Universe 1993
Kalvoda, J., Genese Československa , Praha 1998
Cabada, Ladislav, Perspektivy regionu střední Evropy , Plzeň : Západočeská univerzita 2002
Abrams, Bradley F., The Struggle for the Soul of the Nation. Czech Culture and the Rise of Communism. , Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & Littlefield Publisher, Inc, 2004
Pick, Otto; Handl, Vladimír, Zahraniční politika České republiky 1993-2004 : úspěchy, problémy a perspektivy , Praha : Ústav mezinárodních vztahů 2004
Text (C021) Nápověda

Povinná a doporučená literatura

Povinná literatura:

Cabada, Ladislav (2006): Česká zahraniční politika - snahy o překonání přístupu malého státu? Akta FF ZČU, Roč. 0, Č. 1, s. 113-126.

Dejmenk, Jindřich (2002): Československo, jeho sousedé a velmoci ve XX. století (1918 až 1992). Centrum pro ekonomiku a politiku.

Kaplan, Karel (2004): Československo v poválečné Evropě. Karolinum (Praha).

Kuklík, Jan (1999): Londýnský exil a obnova československého státu 1938-1945 (Karolinum: Praha).

Leichtová, Magdaléna - Piknerová, Linda (2013): Rozvojová spolupráce východního bloku v době studené války (Dokořán) - kapitola "Vliv rozvojových politik v době studené války na současnou podobu těchto aktivit v postkomunistitckých zemích - případová studie ČR" (s. 67-98).

Lukeš, Igor (2014): Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945-1948 (Prostor: Praha).

Ort, Alexandr (2009): Česká zahraniční politika. 2. upravené vydání. Aleš Čeněk (Plzeň).

Orzoff, Andrea (2009): Battle for the Castle: the Myth of Czechoslovakia in Europe, 1914-1948 (Oxford University Press: Oxford).

Pick, Otto - Handl, Vladimír (eds.) (2004): Zahraniční politika České republiky 1993-2004: úspěchy, problémy a perspektivy (Ústav mezinárodních vztahů: Praha). (dostupné na: http://www.mzv.cz/file/16430/Zahranicni_politika_CR_1993_2004.pdf).

 

Doporučené internetové zdroje:

Evropská unie:

 • Portál Evropské unie: http://europa.eu/index_cs.htm
 • EUROSKOP - ČR a EU: https://www.euroskop.cz/9090/sekce/cr-a-eu-2010-2014/

Koncepce zahraniční politiky ČR: https://www.mzv.cz/file/675937/koncepce_zahranicni_politiky_2011_cz.pdf

Mezinárodní měnový fond (MMF/IMF):

 • http://www.imf.org/external/index.htm
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Multilaterální spolupráce: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/index.html

Organiace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE):

 • http://www.osce.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/obse/organizace_pro_bezpecnost_a_spolupraci.html
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/obse_organizace_pro_bezpecnost_a/organizace_pro_bezpecnost_a_spolupraci_v.html

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD):

 • http://www.oecd.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/oecd/index.html

Organizace spojených národů (OSN):

 • http://www.un.org/en/
 • http://www.osn.cz/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/cr_v_osn/index.html

Rada Evropy:

 • http://www.radaevropy.cz/
 • http://hub.coe.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/rada_evropy/index.html

Rozvojovka.cz - Zahraniční rozvojová spolupráce ČR: http://www.rozvojovka.cz/zahranicni-rozvojova-spoluprace-cr

Severoatlantická aliance (NATO):

 • http://www.nato.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/nato/index.html
 • http://www.natoaktual.cz/na_projekty.aspx?y=na_projekty/icnatoinformace.htm

Středoevropská iniciativa (CEI):

 • http://www.cei.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/cei_stredoevropska_iniciativa/index.html

Světová banka (WB):

 • http://www.worldbank.org/
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Světová obchodní organizace (WTO):

 • http://www.wto.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/wto_svetova_obchodni_organizace/index.html
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Visegrádská skupina:

 • http://www.visegradgroup.eu/cz
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/visegrad/index.html
Poslední změna: 08.02.2017
 
Dokumenty (C013) Nápověda
Tento portlet neni inicializovan.