ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > EPEI > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/EPEI

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/EPEI, Evropské ekon. a pol. instituce
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/EPEI - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou soudobých evropských politických a ekonomických institucí. Stranou zájmu nezůstanou historické okolnosti vedoucí ke vzniku současných evropských institucí, přičemž zvláštní pozornost bude věnována Severoatlantické alianci, Evropskému hospodářskému společenství, Evropské unii (a jejím jednotlivým institucím), Západoevropské unii, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Radě Evropy, Evropskému sdružení volného obchodu či Středoevropské iniciativě.
Obrázek (C008) Nápověda
vlajky zemí EU před Evropským parlamentem
vlajky zemí EU před Evropským parlamentem
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Významná data a termíny 11.12.2018, 07:51

termíny závěrečného testu budou uvedeny ve Stagu ke konci semestru

[RSS]