ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > EPEI > Studijní materiály
Text (C021) Nápověda

Povinná a doporučená literatura pro ak. rok 2016/2017

Povinná literatura:

Waisová, Š. (2008): Mezinárodní organizace a režimy, Aleš Čeněk: Plzeň. 2. rozšířené vydání (kromě kapitol 3 a 9).

 

Doporučená literatura:

Baldwin, R. – Wyplosz, Ch. (2007): Ekonomie evropské integrace. Grada: Praha.

Booker, Ch. (2006): Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti, Barrister and Principal: Praha.

Brůžek, A. (1996): Evropská měnová integrace. VŠE: Praha.

Cabada, L. a kol. (2010): Aktuální výzvy evropského integračního procesu. Aleš Čeněk: Plzeň.

Cihelková, E. a kol. (2007): Nový regionalismus. Teorie a případová studie (EU). C. H. Beck: Praha.

Fiala, P. (2007): Evropský mezičas: nové otázky evropské integrace. Barrister & Principal: Praha.

Fiala, P. – Pitrová, M. (2003): Rozšiřování ES/EU. Mezinárodní politologický ústav: Brno.

Fiala, P. – Pitrová, M. (2009): Evropská unie. CDK: Brno. 2. vydání.

Fidler, J. – Mareš, P. (1997): Dějiny NATO. Paseka: Praha.

Had, M. – Urban, L. (2000): Evropská společenství – První pilíř Evropské unie. Ústav mezinárodních vztahů: Praha.

Karns, M. P. – Mingst, K. A. (2004): International Organizations. The Politics and Processes Of Global Governance. Lynne Rienner Publisher. New York.

König, P. – Lacina, L. – Přenosil, J. (2007): Učebnice evropské integrace. Barrister and Principal: Praha.

Kratochvíl, Petr (2008): Teorie evropské integrace. Portál: Praha.

Leška, V. (1997): KBSE/OBSE : Minulost, přítomnost, perspektivy. Karolinum: Praha.

OSN: Fakta a čísla OSN. Informační centrum OSN: Praha. (dostupné na: http://www.osn.cz/publikace/fakta-a-cisla-osn/?i=197 )

Outlá, V. (2007): Právo Evropské unie. Aleš Čeněk: Plzeň.

Romancov, M. – Romancovová, E. (2002): Evropské politické a ekonomické instituce. Eurolex Bohemia: Praha.

Rosůlek, Přemysl – Cabada, Ladislav (2002): Evropa národů, patriotů a integrace. Aleš Čeněk: Dobrá voda.

Veber, Václav (2009): Dějiny sjednocené Evropy. Nakladatelství Lidové noviny: Praha.

Waisová, Š. a kol. (2009): Regionální integrační procesy. Aleš Čeněk: Pelhřimov.

 

Internetové zdroje:

Evropská unie:

 • Portál Evropské unie: http://europa.eu/index_cs.htm
 • EUROSKOP - ČR a EU: https://www.euroskop.cz/9090/sekce/cr-a-eu-2010-2014/

Mezinárodní měnový fond (MMF/IMF):

 • http://www.imf.org/external/index.htm
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Organiace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE):

 • http://www.osce.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/obse/organizace_pro_bezpecnost_a_spolupraci.html
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/obse_organizace_pro_bezpecnost_a/organizace_pro_bezpecnost_a_spolupraci_v.html

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD):

 • http://www.oecd.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/oecd/index.html

Organizace spojených národů (OSN):

 • http://www.un.org/en/
 • http://www.osn.cz/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/osn/cr_v_osn/index.html

Rada Evropy:

 • http://www.radaevropy.cz/
 • http://hub.coe.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/rada_evropy/index.html

Severoatlantická aliance (NATO):

 • http://www.nato.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/bezpecnostni_politika/nato/index.html
 • http://www.natoaktual.cz/na_projekty.aspx?y=na_projekty/icnatoinformace.htm

Středoevropská iniciativa (CEI):

 • http://www.cei.int/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/cei_stredoevropska_iniciativa/index.html

Světová banka (WB):

 • http://www.worldbank.org/
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Světová obchodní organizace (WTO):

 • http://www.wto.org/
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/wto_svetova_obchodni_organizace/index.html
 • http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce

Visegrádská skupina:

 • http://www.visegradgroup.eu/cz
 • http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/multilateralni_spoluprace/visegrad/index.html
Poslední změna: 23.07.2016
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Materiály k přednáškám

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.