ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ER > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/ER

Text (C021) Help

Evropa je světadílem, kde se na relativně malé ploše setkáváme se značnou kulturní rozmanitostí - jedná se i o rozmanitost národnostní nebo jazykovou, kterou lze jen velice omezeně vnímat prostřednictvím studia politické mapy. Fasáda národních států totiž zastírá pestrou mozaiku minorit a specifických kulturních protředí. Studium evropského regionalismu a mnoha typů evropských regionů nám dává možnost proniknout do složité a zajímavé struktury Evropy.

Last updated: 15.01.2013
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/ER, Europe of regions
Teaching Winter semester , Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Preclusive courses KAP/ER1  (Europe of Regions 1) , KAP/ER2  (Europe of Regions 2)
Course has neither prerequisite nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/ER -IS/STAG

The Course "Europe of Regions" deals primarily with the basic terms of the definition of the region, it explains how regions and its borders can be viewed and understood, it mentions connections between various types of regions (eg. Center vers. Periphery). It summarizes meanings of the terms such as regionalization and regionalism, devolution, de-concentration and de-centralization. Various types of regional government will be presented on concrete examples; its specifics will be further developed.
In the second part of the course, we will discuss the regional politics of European Union, classification of regional structure of the EU (NUTS). Initiatives of the Community a its utility at regional level will be analyzed, then the foundation and function of euro-regions, micro-regions and its role in the contemporary political discourse.
This course is intended for postgraduates/Masters students.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]