ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ER > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ER

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Evropa je světadílem, kde se na relativně malé ploše setkáváme se značnou kulturní rozmanitostí - jedná se i o rozmanitost národnostní nebo jazykovou, kterou lze jen velice omezeně vnímat prostřednictvím studia politické mapy. Fasáda národních států totiž zastírá pestrou mozaiku minorit a specifických kulturních protředí. Studium evropského regionalismu a mnoha typů evropských regionů nám dává možnost proniknout do složité a zajímavé struktury Evropy.

Poslední změna: 15.01.2013
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/ER, Evropa regionů
Výuka Zimní semestr , Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Vyloučené předměty KAP/ER1  (Evropa regionů 1) , KAP/ER2  (Evropa regionů 2)
Předmět nemá podmiňující ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/ER - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s politologickými přístupy k obecným termínům spojeným s definicí pojmu region, ujasňuje jak regiony a jejich hranice můžeme chápat, zmiňuje vazby mezi různými typy regionů (centrum x periferie). Dále zrekapituluje termíny jako je regionalizace a regionalismus; devoluce, dekoncentrace a decentralizace. Představen bude rovněž typ regionálního státu a na konkrétních příkladech si ukážeme jeho specifika.
V druhé části kurzu se budeme věnovat regionální politice Evropské unie, klasifikaci regionálního členění EU - územních statistických jednotek NUTS. Zmíníme iniciativy společenství a jejich využitelnost na regionální úrovni. Neméně důležitá budou témata příhraniční a přeshraniční spolupráce. Vznik a funkce euroregionů a mikroregionů a jejich pozice v současném politickém diskursu.
Tento předmět je určen pro studenty navazujicího/magisterského studia.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]