ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ER > O předmětu