ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > ER > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/ER

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/ER - IS/STAG

Základní
Cabada, Ladislav, Evropa regionů , Plzeň : Aleš Čeněk 2009
FIALA, V. - ŘÍCHOVÁ, B. a kol., Úloha politických aktérů v procesu decentralizace. , Olomouc-Praha: Moneta-FM, 2002
Rozšiřující
Rosůlek, P., Cabada, L. (2002). Evropa národů, patriotů a integrace. Dobrá Voda, Aleš Čeněk
Wokoun, René; Kouřilová, Jana,; Lukáš, Zdeněk, Výkladový slovník regionální a strukturální politiky Evropské unie , Praha : IFEC 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinná literatura:
Cabada, Ladislav a kol. (2009): Evropa regionů. Plzeň: Aleš Čeněk.
Cabada, Ladislav – Jurek, Petr a kol. (2010): Mentální mapy, teritorialita a identita
v evropském prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk.

Doporučená literatura:
Cabada, Ladislav a kol. (2002): Perspektivy regionu střední Evropy. Plzeň: ZČU.
Dančák, Břetislav – Hloušek, Vít (eds.) (2007): Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti,
problémy a výzvy. Brno: MPÚ/IIPS.
De Blij, H.J.; Muller, P.O. (2006): Geography. Realms, Regions, and Concepts. Twelfth
Edition. John Wiley & Sons, Inc.
Fiala, Vlastimil – Říchová, Blanka a kol. (2002): Úloha politických aktérů v procesu
decentralizace. Olomouc a Praha: Moneta FM.
Havelka, Miloš – Cabada, Ladislav (eds.) (2000): Západní, východní a střední Evropa jako
kulturní a politické pojmy. Plzeň. ZČU.
Hnízdo, B. (1995): Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha: ISE.
Tãgil, Sven (ed.). (1999): Regions in Central Europe – The Legacy of History. London: Hurst.
Waisová, Š a kol. (2006): Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené
války. Plzeň: Aleš Čeněk.

Poslední změna: 15.01.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.