ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PAVS > O předmětu
Text (C021) Help

Cílem kurzu je seznámit posluchače se strukturou a fungováním veřejné správy a komunální politiky v České republice. Obsahem přednášek bude jednak problematika veřejné správy a komunální politiky obecně (základní charakteristiky veřejné správy, modely a typy veřejné správy, koncept samosprávy, demokracie na lokální a regionální úrovni), jednak analýza struktury a fungování veřejné správy a komunální politiky v rámci českého politického systému v historii a současnosti (státní správa a samospráva, různé stupně samosprávy). Zvláštní pozornost bude věnována volbám do samosprávných orgánů, fenoménu radničních a krajských koalic, uplatňování občanských práv, problematice zprostředkování zájmů či vlivu struktur Evropské unie na veřejnou správu v České republice.

 

Last updated: 21.01.2015
 
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
PhDr. Mgr.
Petr Jurek
Ph.D.
Email only for registered users!
Room: JJ308
Phone: 5600

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Pondělí 11:00 12:00 JJ 308
Každý Čtvrtek 15:30 16:30 JJ 308
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]