ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PAVS > O předmětu
Text (C021) Nápověda

Anotace

Cílem kurzu je seznámit posluchače se strukturou a fungováním veřejné správy a komunální politiky v České republice. Obsahem přednášek bude jednak problematika veřejné správy a komunální politiky obecně (základní charakteristiky veřejné správy, modely a typy veřejné správy, koncept samosprávy, demokracie na lokální a regionální úrovni), jednak analýza struktury a fungování veřejné správy a komunální politiky v rámci českého politického systému v historii a současnosti (státní správa a samospráva, různé stupně samosprávy). Zvláštní pozornost bude věnována volbám do samosprávných orgánů, fenoménu radničních a krajských koalic, uplatňování občanských práv, problematice zprostředkování zájmů či vlivu struktur Evropské unie na veřejnou správu v České republice.

 

Poslední změna: 21.01.2015
 
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr. Mgr.
Petr Jurek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Místnost: JJ308
Telefon: 5600

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]