ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PAVS > Studijní materiály
Text (C021) Nápověda

Studijní materiály

Povinná literatura a prameny

Balík, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. Praha: Grada, 2009.

Balík, Stanislav; Gongala, Petr; Gregor, Kamil. Dvacet let komunálních voleb v ČR. Brno: CDK, 2015.

Balík, Stanislav; Hloušek, Vít; Holzer, Jan; Šedo, Jakub. Politický systém českých zemí 1848–1989. Brno: MPÚ, 2007 (kapitoly věnované podobě veřejné správy v jednotlivých etapách).

Zákon o obcích (128/2000 Sb. v platném znění).

Zákon o krajích (129/2000 Sb. v platném znění).

Doporučená literatura 

Čmejrek, Jaroslav; Bubeníček, Václav; Čopík, Jan. Demokracie v lokálním politickém prostoru. Praha: Grada, 2010. 

Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.  

Poslední změna: 13.02.2018
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Neobsahuje dokumenty.