ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PSCR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PSCR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem kurzu je aplikovat základní politologické přístupy na případu většině studentů nejbližším - českém politickém systému. První polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa včetně zaměření na hlavní politické aktéry (stranický systém, další političtí aktéři), fungování centrálních politických institucí včetně jejich obměny prostřednictvím voleb, problémy ve fungování politického systému apod. Druhá část kurzu se bude věnovat fungování současného politického systému České republiky na základě Ústavy z roku 1992. Vedle vnitropolitických aspektů a institucí bude pozornost v obou nastíněných periodách věnována rovněž mezinárodně-politickému ukotvení Československa, resp. České republiky.

Poslední změna: 12.01.2018
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/PSCR, Politický systém České republiky
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/PSCR - IS/STAG

Cílem kurzu je seznámit studenty s fungováním českého politického systému, hlavními aktéry politického života, fungováním institucí na centrální i nižších úrovních. Kurz je zahájen analýzou totalitní období v letech 1948-1960 a zmírňováním režimního útlaku až k jeho vyústění v procesu tzv. Pražského jara. Následně je představeno období normalizace (Česká republika byla jako součást československé federace ustavena v roce 1968) a kolapsu komunistického režimu v roce 1989. Následně bude zmapováno etablování politických institucí nového demokratického režimu a jejich (případná) transformace v souvislosti s rozpadem Československa. V dalších přednáškách budou představeny jednotlivé segmenty politického systému.
Obrázek (C008) Nápověda
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215