ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PSCR > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/PSCR

Text (C021) Nápověda

Literatura pro rok 2016/2017

Povinná literatura:

  • Vodička, Karel – Cabada, Ladislav: Politický systém České republiky: Historie a současnost, 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Portál, 2011.
  • Ústava ČR

 

Doporučená literatura:

  • Balík, Stanislav – Hloušek, Vít – Holzer, Jan – Šedo, Jakub: Politický systém českých zemí 1848-1989. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003.
  • Broklová, Eva. Československá demokracie 1918-1938. Praha: Slon, 1992.
  • Bureš, Jan – Charvát, Jakub – Just, Petr – Štefek, Martin: Česká demokracie po roce 1989: Institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada 2013.
  • Cabada, Ladislav – Šanc, David (2005). Český stranický systém ve 20. století. Plzeň: Aleš Čeněk.
Poslední změna: 27.01.2017
 
Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/PSCR - IS/STAG

Základní
Vodička, Karel; Cabada, Ladislav, Politický systém České republiky : historie a současnost , Praha : Portál 2003
Rozšiřující
Ústava České republiky ; Listina základních práv a svobod : podle stavu k 1.12.2001 , SagitOstrava 2001
Doporučená
Cabada, Ladislav; Šanc, David, Český stranický systém ve 20. století , Plzeň : Aleš Čeněk 2005
Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998 ; editor Jiří Večerník , Praha : Academia 1998