ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > PSCR > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/PSCR

Text (C021) Help

Cílem kurzu je aplikovat základní politologické přístupy na případu většině studentů nejbližším - českém politickém systému. První polovina kurzu je věnována politickému vývoji na území Československa od roku 1918 až do rozpadu federace. Přednášky se soustředí na hlavní aspekty vzniku, fungování, vývojových etap a zlomů ve vývoji politického systému Československa včetně zaměření na hlavní politické aktéry (stranický systém, další političtí aktéři), fungování centrálních politických institucí včetně jejich obměny prostřednictvím voleb, problémy ve fungování politického systému apod. Druhá část kurzu se bude věnovat fungování současného politického systému České republiky na základě Ústavy z roku 1992. Vedle vnitropolitických aspektů a institucí bude pozornost v obou nastíněných periodách věnována rovněž mezinárodně-politickému ukotvení Československa, resp. České republiky.

Last updated: 12.01.2018
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/PSCR, Political System of the Czech Republic
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/PSCR -IS/STAG

The aim of the course is to introduce the modern Czech political system, main actors of political life, operation of central and lower-level institutions. The constitution from 1992 and its influence on the political system. Basic institutions and its function. Political parties and other political players. Election system and elections. Czech republic in international relations.

Image (C008) Help
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215