ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RS1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RS1

Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/RS1, Rozvojová studia 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/RS1 - IS/STAG

Cílem kurzu je studenty se seznámit se základní problematikou rozvoje v současném světě. Studentům bude popsáno postupné formování rozvojových studií, současný stav oboru, vysvětlena jeho multidisciplinarita a jeho úzká propojenost s politickou vědou či s jinými sociálně-vědními obory (sociologie, antropologie). Studentům bude představena základní terminologie oboru a nejdůležitější teoretické přístupy (teorie modernizace, teorie závislosti atd.) v rámci rozvojových studií. V praktické části kurzu budou studenti seznámeni s hlavní aktéry v současné rozvojové problematice a bude jim v hrubých obrysech na některých případových studií nastíněna současná praxe a problematika realizace rozvojové pomoci.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
PhDr.
Linda Piknerová
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Rozvrh

Den Od Do Zkratka Místnost
Pondělí 8:25 11:00 KAP/GRI JJ-304
Pondělí 11:10 12:50 KAP/GRI JJ-304
Pondělí 13:55 16:30 KAP/ZBE JJ-303
Pondělí 16:40 18:20 KAP/ZBE JJ-303
Úterý 14:50 17:25 KAP/FMS JJ-202
Úterý 8:25 10:05 KAP/ARS JJ-304

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:30 11:30 od 11.3.
Každý Středa 9:30 10:30 od 11.3.
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Mimořádný seminář 13.11.2015, 16:50

Dne 18.11. v čase 16:40 až 18:20 se uskuteční mimořádný seminář liché skupiny k filmu Krev v mobilech.

Aktivity 10.09.2015, 11:57

Termín odevzdání písemných aktivit do 14.12. 2015 20:00.

[RSS]