ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RS1 > O předmětu