ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > RS1 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/RS1

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinná:

Easterly, William. Břímě bílého muže. Proč pomoc Západu třetímu světu selhává? Praha: Academia 2010.

Easterly, William. The Ideology of Development. Foreign Policy July/Aug 2007, p. 31-36.

Easterly, William. The Utopian Nightmare. Foreign Policy Sep/Oct 2005, p. 58-64.

Leichtová, Magda (ed). Tvoříme rozvoj. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství ZČU, 2013.

Profant, Tomáš. Debata medzi postrozvojom a jeho kritikou. Mezinárodní vztahy 1/2013, s. 70.89.

Sachs, Jeffrey. The Development Challenge. Foreign Affairs March/April 2005, p. 78-90.

Syrovátka, Miroslav. Jak (ne)měřit kvalitu života. Kritické pohledy na index lidského rozvoje. Mezinárodní vztahy 1/2008, s 9-37.

Waisová, Šárka, Ve stínu modernity : perspektivy a problémy rozvoje , Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2005. Kapitoly 1,2,3,18

Woods, Ngaire. Whose aid? Whose influence? China, emerging donors and the silent revolution in development assistance. International Affairs 6/2008, p. 1-17.

Doporučená:

Fukuda-Parr, Sakiko - Kumar, Shiva, Readings in Human Development. Oxford University Press, 2004

Haan, Arjan de, How the Aid Industry Works, Kumarian Press, 2009

Peet, Richard - Hartwick, Elaine, Theories of Development. Guilford, 2009

Sumner Andy - Tribe, Michael, International Development Studies. SAGE 2010

Thompson, Alex, An Introduction to African Politics. Routledge 2004

Todaro, Michael - Smith, Stephen, Economic development. Addison Wesley, 2009

Poslední změna: 10.09.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

  Tvorime rozvoj.pdf (4956KB) Download