ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SKP > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SKP

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz je určen pro studenty s pokročilou znalostí politické vědy, jeho cílem je přestavit studentům aktuální trendy v komparativní politologii. Vedle obecných témat (prezidencializace a personalizace politiky, proměny charakteru politické participace a reprezentace zájmů, typologie politických režimů, volebního chování, apod.) se kurz v akademickém roce 2015/16 výrazně zaměří na dvě vybraná témata:1) politické stranictví ve středovýchodní Evropě, s důrazem na populistické strany a strany mezery; 2) volby a postavení hlav států v zemích středovýchodní Evropy. Takovému zaměření bude odpovídat výběr případů, literatury i témat seminárních vystoupení, resp. prací. Z nejlepších seminárních prací bude v součinnosti s vyučujícím dle možnosti připravena společná publikace (odborný článek, kolektivní monografie).

Poslední změna: 15.01.2016
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/SKP, Současná komparativní politologie
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/SKP - IS/STAG

Kurz je věnován vybraným tématům soudobé komparativní politologie. Důraz je kladen právě na komparativní přístup, resp. možnosti a limity využití komparativní metody v politické vědě. Mezi hlavní témata bude patřit otázka ústavního inženýrství (volební systémy, formy vlády, stranicko-politické soustavy), možnosti volebního inženýrství včetně tvorby vlád a koaličního vyjednávání, typologie politických režimů (přívlastkové demokracie, geokulturní regionalismus apod.). Důraz bude kladen jak na obsahovou, tak metodicko-teoretickou náplň kurzu. Semináře se zaměří na vybraná témata, která budou diskutována nad referáty studentů.
Tento předmět je určen pro studenty navazujícího/magisterského studia.
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon:

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]