ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SKP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/SKP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KAP/SKP - IS/STAG

Základní
Cabada, Ladislav, Koalice a koaliční vztahy České republiky v evropském kontextu , Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2006
Sartori, Giovanni, Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků , Praha : Sociologické nakladatelství 2001
Rozšiřující
LIJPHART, A., Democracies. Patterns of Majoritarian and Konsensus Government in Twenty-One Countries. , Yale University Press, 1984
BUDGE, I. - KEMAN, H., Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States. , Oxford University Press, 1990
KUBÁT, M., Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. , Praha: Dokořán, 2003
Doporučená
Fiala, Petr; Holzer, Jan; Strmiska, Maxmilián, Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích , V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav 2002
Říchová, Blanka, Úvod do současné politologie : srovnávací analýza demokratických systémů , Praha : Portál 2002
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinná literatura pro rok 2013/14:

Cabada, Ladislav – Charvát, Jakub – Stulík, Ondřej (2015): Současná komparativní politologie: Klíčové koncepty. Praha: Aleš Čeněk a MUP Press.

Cabada, Ladislav – Štollová, Sandra et al. (2014): Proměny postavení prezidenta ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 199 s.

CABADA, Ladislav – HLOUŠEK, Vít – JUREK, Petr (2013): Ztraceny v tranzici? Minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě. Brno: Mezinárodní politologický ústav.

CABADA, Ladislav a kol. (2013): Strany jednoho tématu ve střední Evropě. Brno: Václav Klemm, 169 s.

 

Doporučená obecná literatura:

Boix, Carles – Stokes, Susan C. eds. (2007): The Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.

Budge, I. – Keman, H. (1990): Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States. Oxford University Press.

Fiala, Petr – Holzer, Jan – Strmiska, Maxmilián (2002). Politické strany ve střední a východní Evropě : ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav.

Fort, B. – Weber, D. (2006): Regional Integration in East Asia and Europe: Convergence or Divergence. Routledge, 352 pages

Haggard, S. – Kaufman, R.R. (2008): Development, Democracy and Welfare States: Latin America, East Asia and Eastern Europe. Princeton University Press, 502 pages.

Hloušek, Vít; Kopeček, Lubomír; Šedo, Jakub (2011): Politické systémy. Brno: Barrister a Principal.

Kubát, Michal (2003): Postkomunismus a demokracie. Politika ve středovýchodní Evropě. Praha: Dokořán.

Lijphart, Arend (1984): Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries. Yale University Press.

Mair, Peter (1998): Party System Change: Approaches and Interpretations. Oxford: Clarendon Press.

Mughan, Anthony (2000): Media and the Presidentialization of Parliamentary Elections. Basingstoke: Palgrave.

Poguntke, T.; Webb, P. eds. (2007):  The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Říchová, Blanka (2002): Úvod do současné politologie: srovnávací analýza demokratických systémů. Praha: Portál.

Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství: zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha : Sociologické nakladatelství.

Sorensen, G. (2005). Stát a mezinárodní vztahy (originally Changes in Statehood). Portál, 285 pages.

Thompson, M.A. (2003): Democratic Revolutions: Asia and Eastern Europe. Routledge, 192 pages.

Webb, Paul – White, Stephen eds. (2007): Party Politics in New Democracies. New York: Oxford University Press.

Preston, P.W. (2010): National Pasts in Europe and East Asia. Routledge, 308 pages.

Ženíšek, M. (2006): Přechody k demokracii v teorii a praxi. Aleš Čeněk, 207 pages.

Poslední změna: 15.01.2016