ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SKP > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/SKP

Text (C021) Help

Kurz je určen pro studenty s pokročilou znalostí politické vědy, jeho cílem je přestavit studentům aktuální trendy v komparativní politologii. Vedle obecných témat (prezidencializace a personalizace politiky, proměny charakteru politické participace a reprezentace zájmů, typologie politických režimů, volebního chování, apod.) se kurz v akademickém roce 2015/16 výrazně zaměří na dvě vybraná témata:1) politické stranictví ve středovýchodní Evropě, s důrazem na populistické strany a strany mezery; 2) volby a postavení hlav států v zemích středovýchodní Evropy. Takovému zaměření bude odpovídat výběr případů, literatury i témat seminárních vystoupení, resp. prací. Z nejlepších seminárních prací bude v součinnosti s vyučujícím dle možnosti připravena společná publikace (odborný článek, kolektivní monografie).

Last updated: 15.01.2016
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/SKP, Contemporary Comparative Politics
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/SKP -IS/STAG

The aim of the course is to analyse selected issues of contemporary comparative politics. The comparative approach will be stressed, and perspectives and limits of comparative method in the political science, respectively. Among the most important themes the constitutional engineering (electoral systems, political regimes, and party systems), perspectives of electoral engineering including theory of coalitions, typologies of democracy (predicate democracies, geocultural regionalism etc.) will be analysed. The content, methodology and theoretical background will be stressed. In the seminars selected topics will be discussed based on the student's works.
This course is intended for postgraduates/Masters students.
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Ladislav Cabada
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone:

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 11.00 11.30 JJ215
Každý Úterý 8.00 8.30 JJ215
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]