ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > SKP > O předmětu