ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > TS1 > Literatura k dalšímu studiu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/TS1

Text (C021) Nápověda

Doporučená literatura


Fukuyama, F.: Budování státu, Alfa Publishing, Praha, 2004.

 

Křížkovský, L., Adamová, K.: Dějiny myšlení o státě, Codex, Praha, 2000.

Naxera, V., Stulík, O.: Teorie společenských smluv. Analýza vybraných novověkých konceptů, Klemm, Brno, 2013.

Říchová, B.: Úvod do současné politologie, Portál, Praha, 2002.

Sørensen, G.: Stát a mezinárodní vztahy, Portál, Praha, 2005.

Strnadová, L.: Současné podoby občanské společnosti. Kritická perspektiva, Aleš Čeněk, Plzeň, 2008.

Poslední změna: 04.07.2016