ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > TS1 > O předmětu