ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > TS1 > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/TS1

Text (C021) Help

Cílem kurzu je uvedení studentů do problematiky státu a teorií, které tento fenomén reflektují. Seznámeni budou se základními koncepty, které se věnují instituci státu, stejně jako s důsledky, které jejich aplikace přináší (nebo v historii přinesla) v praxi. Kurz se zaměří na vymezení pojmu státu, jeho atributů a jejich implikací vůči společnosti. Studenti budou mít možnost seznámit se se základními teoretickými modely státnosti v historii, ale i s nejmodernějším pojetím státu. Opomenuty nebudou ani modely, které souvisí s občanskou participací v rámci (v hranicích) státu. Zmíněn bude i přesah pojmu státu do mezinárodních vztahů, a to ve smyslu suverenity a měnící se role státu na mezinárodním poli.

Last updated: 05.09.2015
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/TS1, Theory of the State 1
Teaching Winter semester , Lecture 1 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Pre-Exam Credit, 2 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Teacher info (C016) Help
Spacer...
Foto nezadáno...
Faculty of Law
Department of the Administration Law
JUDr. et PhDr.
Jan Malast
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 7480

Portlet edit mode... <<< Back

Timetable

Day from To Abbreviation Room
Tuesday 11:10 AM 12:50 PM KSP/SP3 JJ-215
Tuesday 11:10 AM 12:50 PM KSP/SP3N PC-408
Tuesday 1:00 PM 2:40 PM KSP/SPR PC-224
Thursday 9:20 AM 11:00 AM KSP/SP1 JJ-221
Thursday 9:20 AM 11:00 AM KSP/SP1N JJ-221
Thursday 9:20 AM 11:00 AM KSP/SP1R JJ-221
Thursday 11:10 AM 12:50 PM KSP/SP1R JJ-331
Thursday 1:00 PM 2:40 PM KSP/SP1R JJ-331

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10 11 PC 324