ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > UPZ > O předmětu
Course header (C001) Help

KAP/UPZ

Text (C021) Help

Kurz praktické žurnalistiky je koncipován tak, aby si studenti osvojili základní přehled o činnosti novinářů a fungování médií v praxi jako i aktivit PR organizací a tiskových mluvčích. Během kurzu se studenti nejdříve ve stručné míře obeznámí s nástinem dějin moderní žurnalistiky od počátků tisku až do současného globálního propojení světa prostřednictvím médií. Kurz klade důraz především na žurnalistickou praxi. A toto proběhne v pěti úrovních:

Za prvé, studenti budou seznámeni s principy žurnalistiky, publicistiky a profilem novináře a jeho činnosti napříč různými typy médií. Stranou zájmu nezůstane ani problematika public relations (PR), charakteristika činnosti PR organizace a tiskového mluvčího.

Za druhé, studenti si budou moci vyzkoušet vytvořit různé druhy zpráv a publicistických útvarů. Dále budou tvořit tiskové prohlášení a tiskovou zprávu.

Za třetí, studenti se zúčastní médiálních exkurzí.

Za čtvrté, mezi studenty zavítají hosté z různých typů médií (v minulosti to byla např. novinářka LN Petra Procházková, odborník na nová média Miloš Čermák, vedoucí redaktor HN Martin Ehl, panel České televize atp.)

Za páté, studenti mají možnost zúčastnit se v rámci kurzu nepovinných stáží zaměřených na žurnalistickou a PR činnost. Vzhledem k omezenému počtu míst, vysokému zájmu v minulých ročnících i poptávce po kvalitních uchazečích "na míru" ze strany spolupracujících institucí nelze vyloučit, že na některé místa bude nutné projít konkurzním řízením. Seznam institucí a obsah činností je průběžně aktualizován.

Last updated: 15.02.2019
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KAP/UPZ, Introduction to Practical Journalism
Teaching Summer semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 5 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KAP/UPZ -IS/STAG

The course aims to make students familiar with the contemporary form of media market and its operation. Students will be acquainted with work in an editorial office and with techniques used in journalism including basic creative styles. The course will also focus on ethical and legal problems related to journalism.

Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Philosophy and Arts
Department of Politics and International Relations
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 5603

Portlet edit mode... <<< Back

Consultation hours

Week Day from To Room, notes
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323. POZOR: V týdnu od 24.6. do 28.6. budou KH jen v pátek od 11:00 hodin do 12:00 hodin.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323. POZOR: V týdnu od 24.6. do 28.6. budou KH jen v pátek od 11:00 hodin do 12:00 hodin.
News (C012) Help
This portlet is not initialized.
News
No news entered at the moment
[RSS]