ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > UPZ > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/UPZ

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Kurz praktické žurnalistiky je koncipován tak, aby si studenti osvojili základní přehled o činnosti novinářů a fungování médií v praxi jako i aktivit PR organizací a tiskových mluvčích. Během kurzu se studenti nejdříve ve stručné míře obeznámí s nástinem dějin moderní žurnalistiky od počátků tisku až do současného globálního propojení světa prostřednictvím médií. Kurz klade důraz především na žurnalistickou praxi. A toto proběhne v pěti úrovních:

Za prvé, studenti budou seznámeni s principy žurnalistiky, publicistiky a profilem novináře a jeho činnosti napříč různými typy médií. Stranou zájmu nezůstane ani problematika public relations (PR), charakteristika činnosti PR organizace a tiskového mluvčího.

Za druhé, studenti si budou moci vyzkoušet vytvořit různé druhy zpráv a publicistických útvarů. Dále budou tvořit tiskové prohlášení a tiskovou zprávu.

Za třetí, studenti se zúčastní médiálních exkurzí.

Za čtvrté, mezi studenty zavítají hosté z různých typů médií (v minulosti to byla např. novinářka LN Petra Procházková, odborník na nová média Miloš Čermák, vedoucí redaktor HN Martin Ehl, panel České televize atp.)

Za páté, studenti mají možnost zúčastnit se v rámci kurzu nepovinných stáží zaměřených na žurnalistickou a PR činnost. Vzhledem k omezenému počtu míst, vysokému zájmu v minulých ročnících i poptávce po kvalitních uchazečích "na míru" ze strany spolupracujících institucí nelze vyloučit, že na některé místa bude nutné projít konkurzním řízením. Seznam institucí a obsah činností je průběžně aktualizován.

Poslední změna: 15.02.2019
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KAP/UPZ, Úvod do praktické žurnalistiky
Výuka Letní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 5 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KAP/UPZ - IS/STAG

Cílem kurzu Problémy praktické žurnalistiky je seznámit studenty s podobou současného mediálního trhu a přiblížit zákonitosti jeho fungování. Nedílnou součástí kurzu je také praktické seznámení s prací v redakcích a s používanou technikou včetně základních novinářských tvůrčích stylů. Probrány budou také otázky právní a etické, které jsou spojeny s žurnalistikou.

Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta filozofická
Katedra politologie a mezinárodních vztahů
Doc. PhDr.
Přemysl Rosůlek
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 5603

Editační režim portletu... <<< Zpět

Konzultační hodiny

Týden Den Od Do Místnost, poznámky
Každý Úterý 10:00 11:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323. V době letních prázdnin dle e-mailové domluvy.
Každý Středa 11:00 12:00 Kancelář vyučujícího - JJ 323. V době letních prázdnin dle e-mailové domluvy.
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]