ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KAP > UPZ > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KAP/UPZ

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Povinná literatura: Barbora Osvaldová - Radim Kopáč - Alice Tejkalová (eds.): O reportáži, o reportérech. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010.

 

Další literatura dle systému STAG:

Jirák, Jan; Köpplová, Barbara, Média a společnost , Praha : Portál 2003
Burton, Graeme; Jirák, Jan, Úvod do studia médií , Brno : Barrister & Principal 2001
Trampota, Tomáš, Zpravodajství , Praha : Portál 2006
Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana, Jazyk, média, politika , Praha : Academia 2003
Thompson, John B., Média a modernita : sociální teorie médií , Praha : Karolinum 2004
Washbourne, Neil, Mediating politics : newspapers, radio, television and the Internet , Maidenhead : Open University Press 2010

Další prameny k výuce nad rámec seznamu uvedeného ve stagu (je možno doplňovat i během semestru), případně rošíření informací o literatuře uvedených ve stagu o další podrobnosti.

Poslední změna: 28.01.2019
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní opory

Studijní opory

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.