ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KBS > NSMB > O předmětu