ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9ÚJNR > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9ÚJNR

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Psaná a mluvená forma jazyka jsou základem celospolečenské komunikace. Znalost a schopnost využití jejich výrazových prostředků patří k primárním komunikačním kompetencím současného kultivovaného uživatele. Nabízná disciplina pomůže porozumět základním principům lexikálních, morfologických a syntaktických pravopisných jevů, umožní pochopit fonetický systém češtiny a orientovat se v ortografické a ortoepické rovině textu. Přispěje rovněž k dovednosti zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu z hlediska jejich funkce a komunikačního efektu.

 

Poslední změna: 01.10.2014
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/9ÚJNR, Úvod do studia českého jazyka NŠ
Výuka Zimní semestr , Přednáška 5 [HOD/SEM]
Zakončení Zápočet, 1 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/9ÚJNR - IS/STAG

Uvést studenty do problematiky současného českého pravopisu jako do systému lexikálních, morfologických a syntaktických jazykových jevů.
Seznámit studenty s fonetickým systémem češtiny a s jeho realizací v jazykové praxi.
Vést studenty k samostatnému a efektivnímu využívání různých informačních zdrojů a k ovládnutí základní terminologie oboru.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PaedDr.
Jitka Málková
Ph.D.
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6555

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]