ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9ÚJNR > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/9ÚJNR

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KČJ/9ÚJNR - IS/STAG

Doporučená
Klimeš, Lumír, Česká fonetika : Určeno pro posl. 1. roč. učitelství VVP [všeobec. vzdělávacích předmětů] , Plzeň : Pedagogická fakulta 1983
Havránek, Bohuslav; Jedlička, Alois, Česká mluvnice : Vysokošk. učebnice , Praha : SPN 1988
Hůrková, Jiřina, Česká výslovnostní norma , Praha : Scientia 1995
Hubáček, Jaroslav, Český jazyk pro studující učitelství v 1.-4. ročníku základní školy , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1990
Hubáček, Jaroslav; Jandová, Eva; Svobodová, Jana, Čeština pro učitele , [Opava] : Vade Mecum 1998
Šmilauer, Vladimír, Nauka o českém jazyku , Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1979
Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku , Praha : Fortuna 2002
Kroupová, Libuše, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky , Praha : Academia 2005
Romportl, Milan, Základy fonetiky : Určeno pro posl. fak. filozof. , Praha : SPN 1985
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Jazyková poradna: http://www.ujc.cas.cz 

Praktická cvičení z českého jazyka. Ostrava: FF OU, 2005.

Krobotová, M., Jodasová H. Základy českého pravopisu a pravopisná cvičení. Ostrava: OU, 2005.

Svobodová, J. Česká interpunkční cvičení s klíčem. Ostrava: OU, 2000.

Brabcová, R. Novinky z pravopisu a tvarosloví. Dobřichovice: Kava-Pech, 1996.

Brabcová, R. Čeština našich dní. Praha: Jinan, 1996.

Poslední změna: 01.10.2014
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.