ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > 9ÚJNR > O předmětu
Course header (C001) Help

KČJ/9ÚJNR

Text (C021) Help

Psaná a mluvená forma jazyka jsou základem celospolečenské komunikace. Znalost a schopnost využití jejich výrazových prostředků patří k primárním komunikačním kompetencím současného kultivovaného uživatele. Nabízná disciplina pomůže porozumět základním principům lexikálních, morfologických a syntaktických pravopisných jevů, umožní pochopit fonetický systém češtiny a orientovat se v ortografické a ortoepické rovině textu. Přispěje rovněž k dovednosti zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu z hlediska jejich funkce a komunikačního efektu.

 

Last updated: 01.10.2014
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KČJ/9ÚJNR, Introduct. to the Study of the Cz. Lang.
Teaching Winter semester , Lecture 5 [Hours/Semester]
Completion Pre-Exam Credit, 1 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KČJ/9ÚJNR -IS/STAG

To introduce students to the problems of contemporary Czech orthography as an orthographical system of lexical, morphological and syntactic phenomena.
To familiarize students with the Czech phonetic system as well as its practical realisation.
To instruct students to use different sources of information effectively and enable them to understand basic linguistic terminology.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of Czech Language and Literature
PaedDr.
Jitka Málková
Ph.D.
Email only for registered users!
Phone: 6555

Portlet edit mode... <<< Back
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]