ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > DINT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/DINT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Jak žáky přivést k četbě umělecké literatury? Jak překonat model "staré školy", kde se výuka literatury omezuje na životopis autora, výklad jeho díla a přečtenou ukázku? Jak učinit z četby cestu za dobrodružstvím a z její interpretace kreativní proces? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi v kurzu Didaktická interpretace literárního textu.

Poslední změna: 20.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/DINT, Didaktická interpretace liter. textu
Výuka Letní semestr , Seminář 3 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 3 kreditů,
Předměty informativně doporučené KČJ/DIDL  (Didaktika literatury pro ZŠ)
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/DINT - IS/STAG

Předat studentům teoretický základ i praktickou dovednost interpretační metody v poznávání uměleckého textu ve vztahu významové výstavby textu a kontextů, naučit je rozlišovat literárněvědní, čtenářskou a didaktickou interpretaci textu, naučit je respektovat determinanty didaktické interpretace, dodržovat selektivnost a redukčnost v postupu i výsledku interpretace a další principy didaktické interpretační práce ve vztahu k věku žáka 2. st. ZŠ a SŠ (včetně víceletého G), k jeho čtenářské kompetenci, dovést studenty ke schopnosti variovat a aplikovat interpretační metodiku ve vztahu k determinantám jejího užití (žánr a poetika textu, věk žáka a komplexnost jeho komunikačních aktivit, vyučovací cíl v kontextu učiva literární výchovy - viz očekávané výstupy a klíčové kompetence žáka).
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
Mgr.
Vladimíra Brčáková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6554

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Tento portlet není zinicializován.
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]