ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SYNT > O předmětu
Course header (C001) Help

KČJ/SYNT

Text (C021) Help

Cílem této disciplíny je pochopit nejrůznější typy vztahů mezi slovy ve větách a mezi větami v souvětích. Jde jak o  vztahy formální, tak o vztahy významové. Disciplína se orientuje na problematiku tzv. jednovrcholové a dvouvrcholové teorie věty, na vymezení a pochopení základních pojmů syntaxe (a to nižší roviny - syntaxe větné), jakými jsou věta, výpověď, komunikační funkce výpovědi, syntaktické a sémantické vztahy, formální prostředky vyjadřování těchto vztahů, problematika větných členů. Značná pozornost ja zaměřena na tzv. sémanticky orientovanou syntax  (valenční syntax). Není  to lehká disciplína, ale jestliže ji zvládnete, pomůže vám to alespoň  částečně pochopit jazyk v jeho složitosti, kráse a rozmanitosti.

Last updated: 27.08.2011
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KČJ/SYNT, Syntax
Teaching Winter semester , Lecture 1 [Hours/Week] Seminar 2 [Hours/Week]
Completion Exam, 4 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KČJ/SYNT -IS/STAG

To introduce students to the problems of syntagmatic relations at the level of words and sentences and explain the various concepts of syntax. To teach them how to understand the difference between formal and semantic syntactic relations as well as the formal means of their expression. To show the basic differences in the syntactic description of the language with regards to the analytic syntax (sentence elements) and valence syntax (sentence structures).
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Education
Department of Czech Language and Literature
PhDr.
Jana Vaňková
Email only for registered users!
Phone: 6546

Portlet edit mode... <<< Back
News (C012) Help
News
No news entered at the moment
[RSS]