ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SYNT > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SYNT

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Cílem této disciplíny je pochopit nejrůznější typy vztahů mezi slovy ve větách a mezi větami v souvětích. Jde jak o  vztahy formální, tak o vztahy významové. Disciplína se orientuje na problematiku tzv. jednovrcholové a dvouvrcholové teorie věty, na vymezení a pochopení základních pojmů syntaxe (a to nižší roviny - syntaxe větné), jakými jsou věta, výpověď, komunikační funkce výpovědi, syntaktické a sémantické vztahy, formální prostředky vyjadřování těchto vztahů, problematika větných členů. Značná pozornost ja zaměřena na tzv. sémanticky orientovanou syntax  (valenční syntax). Není  to lehká disciplína, ale jestliže ji zvládnete, pomůže vám to alespoň  částečně pochopit jazyk v jeho složitosti, kráse a rozmanitosti.

Poslední změna: 27.08.2011
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/SYNT, Syntax
Výuka Zimní semestr , Přednáška 1 [HOD/TYD] Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 4 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/SYNT - IS/STAG

Cílem disciplíny je uvést studenty do problematiky syntagmatických vztahů na úrovni slov a vět, objasnit problematiku dvouvrcholové a jednovrcholové teorie věty, naučit je chápat rozdíl mezi syntaktickými vztahy na rovině formální a sémantickými vztahy na rovině významové, vést je k poznání formálních prostředků vyjádření těchto vztahů. Cílem je dále ukázat základní rozdíly v syntaktickém popisu jazyka z pohledu závislostní syntaxe (větné členy) a z pohledu sémantické syntaxe (větné struktury).


Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Jana Vaňková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6546

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]