ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KČJ > SYNTX > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KČJ/SYNTX

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

Vážení studenti,

v bakalářském studiu jste absolvovali předmět KČJ/SYNT. Ten byl zaměřen na nižší úroveň syntaxe - na syntax větnou. Předmět KČJ/SYNTX je orientován na vyšší úroveň skladby - syntax nadvětnou (hypersyntax, nauku o textu, textovou lingvistiku). Hranice mezi oběma skupinami je tvořena útvarem definovaným jako výpověď. V předmětu SYNTX se zaměříme na podmínky textovosti, strukturu textu, koherenci jako základní vlastnost textu, na tematické a rematické vztahy, formální vztahy výpovědí v textu, konektory, na útvary vyšší než výpověď,  pragmatické aspekty textu aj. Součástí semináře bude práce s defektními texty.

Poslední změna: 09.02.2012
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KČJ/SYNTX, Syntax a textová lingvistika
Výuka Letní semestr , Seminář 2 [HOD/TYD]
Zakončení Zápočet, 2 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KČJ/SYNTX - IS/STAG

Cílem předmětu je naučit studenta chápat problematiku nadvětné syntaxe (hypersyntaxe), modifikaci stavby textu, naučit ho vnímat text na základě všech jeho aspektů, zejména z hlediska obsahové struktury textu a koherence textu.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta pedagogická
Katedra českého jazyka a literatury
PhDr.
Jana Vaňková
Email pouze pro přihlášené!
Telefon: 6546

Editační režim portletu... <<< Zpět
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Momentálně nejsou zadány žádné aktuality...
[RSS]