ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > GEO1 > O předmětu
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/GEO1

Text (C021) Nápověda

Vítejte!

V tomto předmětu získáte vědomosti o Zemi jako planetě. Tyto vědomosti se stanou důležitým základem pro vaše další studium fyzické i humánní geografie. Přeji mnoho úspěchů.

Poslední změna: 18.09.2015
 
Informace o předmětu (C003) Nápověda

Předmět - základní informace

Stručné informace KGE/GEO1, Geovědy 1
Výuka Zimní semestr , Přednáška 2 [HOD/TYD] Seminář 1 [HOD/TYD]
Zakončení Zkouška, 3 kreditů,
Předmět nemá podmiňující ani vyloučené ani informativně doporučené předměty...
Předmět – anotace (C004) Nápověda

Předmět - cíle KGE/GEO1 - IS/STAG

Poskytnout studentovi souhrnný úvod do studia geografie a vštípit fundamentální schopnosti vnímání prostoru a času z pohledu geografie. Představit planetu Zemi jako objekt vědního oboru geografie a vymezit postavení geografie ve vztahu ke vědám o Zemi a vesmíru. Charakterizovat postavení Země v rámci systému sluneční soustavy a její polohu ve Vesmíru. Popsat základní geometrii Země, aktuálně používané souřadnicové systémy a naučit studenty základním výpočtům na referenční kouli. Definovat pohyby Země a Měsíce a vysvětlit jejich vliv na geosféru a zároveň seznámit studenty se zdánlivými pohyby nebeských těles a možnosti jejich využití při navigaci. Vysvětlit téma fyzikálního času, jeho měření, stanovování zeměpisné délky a kalendáře. Seznámit studenty s referenčními plochami Země, souřadnicovými systémy a s principy kartografického zobrazování.
Obrázek (C008) Nápověda
Vizitka učitele (C016) Nápověda
Spacer...
foto
Fakulta ekonomická
Katedra geografie
Doc. RNDr.
Marie Novotná
CSc.
Editační režim portletu...Detail >>>
Aktuality (C012) Nápověda
Aktuality
Potřeby na semináře 15.09.2017, 11:25

Na každý seminář budete potřebovat kalkulačku.

Okruhy ke zkoušce 17.12.2016, 14:58

1. Tvar Země – důkazy o kulatosti Země, geoid, tělesa nahrazující zemský tvar (koule, elipsoid), důsledky tvaru Země,

2. Zeměpisné souřadnice

3. Astronomické souřadnice - základní pojmy  - nebeská sféra, zenit, nadir, světové póly, deklinační kružnice, výšková kružnice, obzorník, světový rovník, meridián, jarní bod, podzimní bod. Obzorníkové souřadnice, rovníkové souřadnice, význam souřadnic (nautický trojúhelník, ukázka užití souřadnic)

4. Hvězdy, planety a další tělesa, vzdálenosti ve vesmíru, Keplerovy zákony. Postavení planety Země ve vesmíru - supergalaxie, místní skupiny galaxií, galaxie, sluneční soustava. Velký třesk, vznik hvězd, vznik Země, počátek života.

5. Země v pohybu - druhy pohybů, oběh Země kolem Slunce, rotace Země, rotace kolem barycentra, precese, nutace (charakteristika, důsledky pohybů)

6. Měsíc - historie výzkumu, tvar, rozměry a povrch Měsíce, vznik Měsíce, pohyby Měsíce (rotace, rotace kolem barycentra, librace), důsledky pohybujícího se Měsíce

7. Dmutí – jak vzniká, jeho velikost

8. Čas a kalendář (sluneční čas, časová rovnice, sluneční hodiny, časová pásma, hvězdný čas, určování zeměpisné délky, druhy kalendáře). 

[RSS]