ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > GEO1 > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/GEO1

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KGE/GEO1 - IS/STAG

Doporučená
Hvězdářská ročenka , Praha : Academia
Pyšek, Jiří, Kartografie a topografie. I. Kartografie , ZČU v Plzni 1995
Pyšek, Jiří, Kartografie, kartometrie a matematická geografie v příkladech , [Plzeň] : Západočeská univerzita 1995
Čapek, Richard, Matematická geografie , Praha 2001
Brázdil, Rudolf; Mucha, Ludvík; Okáč, Zdeněk, Matematická geografie : Určeno pro posl. fak. přírodověd. , Praha : SPN 1984
Čapek, Richard, Planetární geografie : Určeno pro posl. přírodovědecké fak. Univ. Karlovy , Praha : Karolinum 1992
Brázdil, Rudolf, Úvod do studia planety Země : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. a pedagog. fakult , Praha : SPN 1988
Vanýsek, Vladimír, Základy astronomie a astrofyziky , Praha : Academia 1980
Text (C021) Nápověda
Platnost textového obsahu tohoto portletu buďto ještě nezačla, nebo již skončila...
 
Text (C021) Nápověda
K prohlížení textu nemáte dostatečná práva.