ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > GEO1 > O předmětu
Course header (C001) Help

KGE/GEO1

Text (C021) Help

V tomto předmětu získáte vědomosti o Zemi jako planetě. Tyto vědomosti se stanou důležitým základem pro vaše další studium fyzické i humánní geografie. Přeji mnoho úspěchů.

Last updated: 18.09.2015
 
Course basic info (C003) Help

Information about course

Brief information KGE/GEO1, Geosciences 1
Teaching Winter semester , Lecture 2 [Hours/Week] Seminar 1 [Hours/Week]
Completion Exam, 3 credits,
Course has neither prerequisite nor preclusive nor recommended (for your information) courses...
Course - annotation (C004) Help

Course annotation KGE/GEO1 -IS/STAG

The aim of this course is to provide a comprehensive introduction to the study of geography and to implant fundamental skills of perception of space and time in terms of geography. Further, the Earth as an object of study of geography will be presented and the role of geography in relation to the other geosciences will be determined. Students will learn to characterize the position of the Earth within the solar system and its location in the universe, to describe the basic geometry of the Earth, currently used coordinate systems and calculations on the reference sphere. The movements of the earth and moon and their impact on the geosphere will be explain. Students will be acquainted with apparent movements of the celestial bodies and their use in navigation. The topic of time, its measurement, determination of longitude and calendar will be analyzed. To acquaint students with the reference surfaces of the Earth, coordinate systems and principles of cartographic representation.
Image (C008) Help
Teacher info (C016) Help
Spacer...
foto
Faculty of Economics
Department of Geography
Doc. RNDr.
Marie Novotná
CSc.
Portlet edit mode...Detail >>>
News (C012) Help
News
Potřeby na semináře 15.09.2017, 11:25

Na každý seminář budete potřebovat kalkulačku.

Okruhy ke zkoušce 17.12.2016, 14:58

1. Tvar Země – důkazy o kulatosti Země, geoid, tělesa nahrazující zemský tvar (koule, elipsoid), důsledky tvaru Země,

2. Zeměpisné souřadnice

3. Astronomické souřadnice - základní pojmy  - nebeská sféra, zenit, nadir, světové póly, deklinační kružnice, výšková kružnice, obzorník, světový rovník, meridián, jarní bod, podzimní bod. Obzorníkové souřadnice, rovníkové souřadnice, význam souřadnic (nautický trojúhelník, ukázka užití souřadnic)

4. Hvězdy, planety a další tělesa, vzdálenosti ve vesmíru, Keplerovy zákony. Postavení planety Země ve vesmíru - supergalaxie, místní skupiny galaxií, galaxie, sluneční soustava. Velký třesk, vznik hvězd, vznik Země, počátek života.

5. Země v pohybu - druhy pohybů, oběh Země kolem Slunce, rotace Země, rotace kolem barycentra, precese, nutace (charakteristika, důsledky pohybů)

6. Měsíc - historie výzkumu, tvar, rozměry a povrch Měsíce, vznik Měsíce, pohyby Měsíce (rotace, rotace kolem barycentra, librace), důsledky pohybujícího se Měsíce

7. Dmutí – jak vzniká, jeho velikost

8. Čas a kalendář (sluneční čas, časová rovnice, sluneční hodiny, časová pásma, hvězdný čas, určování zeměpisné délky, druhy kalendáře). 

[RSS]