ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > HGP > O předmětu