ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta ekonomická > KGE > HGP > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KGE/HGP

Předmět – literatura (C005) Nápověda

Předmět - literatura KGE/HGP - IS/STAG

Doporučená
Upřesní vyučující dle zaměření praxe, .
Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Doporučená literatura se odvíjí od regionu, ve kterém se bude praxe konat.

Obecně je vhodné využívat tyto zdroje:

Krajské ročenky. Český statistický úřad. Dostupné na www:<http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-1#10a>

Statistický bulletin vybraného kraje. Český statistický úřad. Dostupné na www:<http://www.czso.cz/>

Krajský úřad vybraného kraje

 

 

Poslední změna: 25.01.2013
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.