ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KHI > DJPRA > Studijní materiály
Hlavička předmětu (C001) Nápověda

KHI/DJPRA

Text (C021) Nápověda

Další doporučená literatura

Dějiny pravěku  / studijní literatura

Zápočet: 3 tituly z doporučené literatury

Povinná:

Buchvaldek, M. Dějiny pravěké Evropy, . Praha , 1986.

 

Doporučená:

Bauerová, A. Zapomenuté věky země Bójů. Praha,1998.

Beneš, J.: Člověk. Praha 1994.
Beranová, M.: Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha 2005.

Beranová, M. Slované. Praha  2001.

Beranová, M. Zemědělství starých Slovanů. Praha 1999.

Bouzek, J.: Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha 2005.

Braun P. K osídlení kultury s lineární keramikou u Litic. Plzeň  1996.

Břicháček J. Pravěké památky západních Čech. Plzeň 1995.

Bürgin, Luc. Utajené poklady archeologie. Praha 2000      

Clark, Ch. Prehistorie světa. Praha, 1989.

Darwin, Ch. O původu druhů. Praha, 1976

Droberjár, E. Germánské památky na území Čech, Moravy a Slezska. Praha 2004.

Farndon, J.: Dějiny lidstva - 2000 zajímavostí. Havlíčkův Brod 2001.

Filip, J. . Keltové ve střední Evropě. Praha , 1982.

Fridrich, J.: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů. Praha 2005.
Fridrich, J.: Středopaleolitické osídlení Čech. Praha 1982.
Fridrich, J. - Sýkorová, I.: Bečov IV. - Sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách. Praha 2005.

Galuška, L. Velká Morava. Olomouc 1997.

Holodňák, P. Střepy přinášejí nejen štěstí. Ústí nad Labem 1990
Jelínek, J.: Velký obrazový atlas pravěkého člověka. Praha 1977.

Lutovský, J. Hroby předků. Praha 2001.
Mazák, V. - Burian, Z.: Pravěký člověk. Praha 1992.

Mazák, V. Jak vznikl člověk ? Sága rodu Homo. Praha  1987.

Mithen, S.: Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5 000 př. Kr. Praha 2006.
Petráň ,J. Dějiny hmotné kultury I., II. Praha  1987.

Podborský, V. a kol.: Pravěké dějiny Moravy. Brno 1993.
Poulík, J. Pravěké umění. Praha  1982.

Sklenář, K. a kol.: Encyklopedie pravěku v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002.

Sklenář, K.: Památky pravěku na území ČSR. Praha 1982, 1982.  

Sklenář, K.: Učenci a pohané

Sklenář, K.: Za branou minulosti

Sklenář, K.:  Archeologické památky Čech a Moravy. Praha 2003

Sklenář, K.: Objevitelé zlatého věku. Praha 1979
Sklenář, K.:  Za jeskynním člověkem. Praha 1984

Sklenář, K.: Slepé uličky archeologie. 2. vydání, Hořovice 1995
Sklenář, K.: Archeologie a pohanský věk. Praha 2000.

Stloukal, V. Slované z Velkomoravských Mikulčic. Brno 2001, 2001.

Svoboda, J.: Paleolit a mezolit. Myšlení, symbolismus, umění. 2002.
Svoboda, J.: Poslední lovci-sběrači severních Čech. Děčínské vlastivědné zprávy 1/2002.

Šída, P. a kol: Lovci mamutů. Praha 2007.
Šmahel, Z.: Příběh lidského rodu. Brno 2005.

Valoch, K. V záři ohňů nejstarších lovců. Praha 1998.

 

Sklenář, K.: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Libri Praha 2005

 

PERIODIKA

Archeologie
Archeologické památky střední Moravy
Archeologické rozhledy
Památky archeologické
Živá archeologie. (Re)konstrukce a experimenty v archeologii.

 

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

www.archaeologica.cz

www.archeos.cz

www.archeoskanzen.cz

www.archeologicke.místo.cz

www.archsax.sachsen.de/lmv
www.arup.cas.cz

www.boiohaemum.cz

www.cea.livinghistory.cz

www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/fr
www.exrea.net
www.kosmonosy.cz/kult-alta.php
www.mamuti.cz
www.muzeumlouny.cz/skanzen.php?In=cz
www.mzm.cz/mzm/expozice/anthropos.html
www.neanderthal.de
www.nm.cz
www.uappmost.cz

www.slovane.cz

 

Základní poznatky o osobnostech archeologů:

K. Absolon        J. E. Vocel

K. Sklenář         B. Klíma

J. L. Píč              L. Niederle

F. X. Franc        J. Poulík

J. Wankel         J. Filip

P. Braun           M. Metlička

Poslední změna: 23.04.2015
 
Dokumenty (C013) Nápověda

Studijní materiály

Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným uživatelům nebo studentům předmětu.