ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > KDE1 > O předmětu