ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > KDE2 > O předmětu