ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > PČD1 > O předmětu