ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > PČD2 > O předmětu