ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > POD1 > O předmětu