ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta filozofická > KHV > SHHB > O předmětu